početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

7 - SEKRETARIJAToznaka fonda: 167

broj fascikle: 33

broj jedinice opisa: 15

naziv jedinice opisa: PERSONALNA DOKUMENTA

folijacija: 1-557.

vrsta dokumenta: dosijea.

godina: 1950-1953.

jezik:

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Personalna dokumenta radnika Saveta za promet robom (nekompletna).


vrati se nazad