početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - BILANSIoznaka fonda: 167

broj fascikle: 12

broj jedinice opisa: 5

naziv jedinice opisa: OPŠTE ODELENJE

folijacija: 1-789.

vrsta dokumenta: prepiska, zapisnici.

godina: 1952.

jezik:

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

isto, kao fascikla12.


vrati se nazad