početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - PLANoznaka fonda: 164

broj fascikle: 12

broj jedinice opisa: 15

naziv jedinice opisa: PLAN GRAĐEVINARSTVA

folijacija:

vrsta dokumenta: prepiska, planovi izveštaji.

godina: 1950-1951.

jezik: srpski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Plan građenja za 1950. planovi manjih objekata, dopisi o popravkama železničkih pruga (Breza-Vareš, Skoplje-Raduša), industrijskih magazina (Goražde, Foča, Banja Luka).


vrati se nazad