početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - PLANoznaka fonda: 164

broj fascikle: 11

broj jedinice opisa: 15

naziv jedinice opisa: PLAN GRAĐEVINARSTVA

folijacija:

vrsta dokumenta: prepiska, izveštaji, građevinski planovi.

godina: 1949-1951.

jezik: srpski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Godišnji planovi građenja za1949. i 1950. i njihovo revidiranje i rekapitulacija; planovi građenja manjih objekata (železničkih stanica i građevinskih objekata duž železničke trase - signalno-sigurnosnih uređaja, telefonsko-telegrafskih linija, pruga, stanova, kamenoloma), planovi (nepotpuni) železničkih tehnikuma Banovo brdo i Lajkovac.


vrati se nazad