početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - PLANSKI SEKTORoznaka fonda: 161

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 9

naziv jedinice opisa: ODELJENJE PLANSKE EVIDENCIJE I STATISTIKE

folijacija:

vrsta dokumenta: tabela, izveštaj, evidencija, analiza.

godina: 1948-1950.

jezik:

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Predmeti: 1-15
Realizacija mesa, žitarica, voća i povrća u 1948. godini u FNRJ; Izveštaj o radu za avgust 1949. Ministarstva državnih nabavki Makedonije; Godišnji izveštaj Ministarstva državnih nabavki Makedonije za 1949; Tabelerne sumarne evidencije SPK po narodnim republikama FNRJ o proizvodnji, otkupu i raspodeli poljoprivrednih proizvoda u prvom polugodištu 1949; Tabelarne evidencije SPK o izvršenju plana poljoprivredne proizvodnje u Sloveniji u prvom polugođu 1949; Ubrzani izveštaji SPK o realizaciji industrijske poljoprivredne proizvodnje u BiH u prvom polugođu 1949; Ubrzani izveštaj o industrijskoj poljoprivrednoj proizvodnji u Srbiji u prvom polugođu 1949; Ubrzani izveštaj plan ske evidencije industrijske proizvodnje za prvo polugođe 1949. u Makedoniji; Ubrzani izveštaj planske evidencije industrijske proizvodnje za prvo polugođe 1949. u Hrvatskoj; Ubrzani izveštaj planske evidencije za prvo polugođe 1949. u Sloveniji; Pregled izvršenja obaveznog otkupa žitarica sa seljačkih poseda u Sloveniji u 1948/49; Sumarni podaci o otkupu poljoprivrednih proizvoda u BiH u 1947/48. i 1948; Tabelarne sumarne evidencije SPK o kretanju cena poljoprivrednih proizvoda po narodnim republikama u prvom polugođu 1949; Pregled otkupa žita, kukuruza, slame, sena, stoke 1946/47, 1947/48. i 1948/49. u Srbiji, 1950; Uporedna analiza otkupa poljoprivrednih proizvoda u 1947/48, 1948/49. i 1949. godinu u BiH, 1950.


vrati se nazad