početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - RUKOVODEĆI AKTIVoznaka fonda: 161

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 1

naziv jedinice opisa: SASTANCI RUKOVODEĆEG AKTIVA MINISTARSTVA DRŽAVNIH NABAVKI FNRJ

folijacija:

vrsta dokumenta: zapisnik.

godina: 1949.

jezik:

napomena: 12. april-28. jul 1949.

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Predmeti: 1-5
- Zapisnik sa sastanka Rukovodećeg aktiva od 12. aprila 1949. godine
- Zapisnik sa sastanka Rukovodećeg aktiva od 19. aprila 1949. godine
- Zapisnik sa sastanka Rukovodećeg aktiva od 20. aprila 1949. godine
- Zapisnik sa sastanka Rukovodećeg aktiva od 27. jula 1949. godine
- Zapisnik sa sastanka Rukovodećeg aktiva od 28. jula 1949. godine.


vrati se nazad