početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jedinice opisanaziv jedinice opisagodina
11 1 5 IZVEŠTAJI O RADU GLAVNE UPRAVE ELEKTROPRIVREDE I GLAVNE UPRAVE ZA ELEKTROPRIVREDU I NJIHOVIH PODRUČNIH JEDINICA 1946-1947.

vrati se nazad