početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jedinice opisanaziv jedinice opisagodina
11 124 391 PREDUZEĆE ZA NABAVKE ELEKTROPRIVREDE NR SLOVENIJE (ELEKTRONABAVA), LJUBLJANA 1949.

vrati se nazad