početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jedinice opisanaziv jedinice opisagodina
11 60 192 PREDUZEĆE ZA ELEKTRIFIKACIJU CENTRA (ELEKTROCENTAR), SARAJEVO 1946-1948.

vrati se nazad