početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jedinice opisanaziv jedinice opisagodina
11 4 16 ZAPISNICI SA SASTANAKA NAČELNIKA ODELJENJA (GLAVNIH UPRAVA) MINISTARSTVA INDUSTRIJE 1945-1946.

vrati se nazad