početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jedinice opisanaziv jedinice opisagodina
11 42 143 PREDUZEĆA ZA ELEKTRIFIKACIJU HRVATSKE 1947.

vrati se nazad