početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

23 - FINANSIJSKO - EKONOMSKI SAVET KRALJEVINE JUGOSLAVIJE



oznaka fonda: 103

broj fascikle: 206

broj jedinice opisa: 703

naziv jedinice opisa: PLATNI SPISKOVI DIPLOMATSKO-KONZULARNIH I DRUGIH PREDSTAVNIŠTAVA U INOSTRANSTVU

folijacija: 118-584.

vrsta dokumenta: platni spisak.

godina: 1941-1945.

jezik: srpski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Godina 1941:
Platni spiskovi (isplaćene akontacije) "područnih činovnika" Poslanstva za april i maj 1941. godine; pregled prinadležnosti osoblja bivšeg vojnog izaslanika u Rumuniji za april i maj 1941. godine.
Poslanstvo u Kanadi (Otava)
Godina 1942-1944:
Spisak prinadležnosti osoblja Poslanstva od 1. maja do 31. decembra 1942, od 1. januara do 31. decembra 1943, i od 1. januara do 31. marta 1944. godine.
Poslanstvo u Argentini (Buenos Aires)
Godina 1941-1943:
Platni spiskovi osoblja Poslanstva za april, maj, avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar 1941, januar, februar, mart, april, maj, juni, juli, avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar 1942. i januar 1943. godine.
Poslanstvo u Egiptu (Kairo)
Godina 1941-1944:
Podaci o redovnim ličnim primanjima osoblja Poslanstva za juni 1941. godine, prinadležnosti za april i oktobar 1942, platni spisak za juni 1943,maj 1944, spisak isplaćenih "privatnih doznaka" u novembru 1943, platni spisak osoblja delegacije za Bliski Istok za juni 1943, platni spisak osoblja propagande u Kairu za juni 1943, i platni spisak penzija i pomoći za juni 1943. godine.
Poslanstvo u Engleskoj (London)
Godina 1941-1943:
Platni spiskovi osoblja za januar, februar, mart, april, maj, juni, juli, avgust, oktobar-decembar 1941, januar, maj, juni, juli, avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar 1942, "posebne lične isplate" za januar, februar, mart, april, maj, juni, juli, avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar 1942, platni spiskovi za juni, juli i avgust 1943. godine.
Poslanstvo u Čileu (Santjago)
Godina 1942:
Podaci o prinadležnostima poslanika za april, juni, septembar, novembar i decembar 1942. godine.
Poslanstvo u Švedskoj (Štokholm)
Godina 1942-1944:
Dokumenta o isplaćenim prinadležnostima osoblja Poslanstva za januar, februar, mart, april, maj, juni, juli, avgust, oktobar, novembar i decembar 1942, januar, februar, mart, juli, avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar 1943. i januar 1944. godine.
Ambasada u Turskoj (Ankara)
Godina 1941, 1942:
Dokumenta o prinadležnostima osoblja Ambasade za maj, septembar, oktobar i novembar 1941, januar, februar, april, juni, juli i avgust 1942. godine.
Generalni konzulatu Carigradu
Godina 1941-1943:
Platni spiskovi osoblja Konzulata za april, maj, juni, juli, avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar 1941, januar, februar, mart, april, maj, juni, juli, avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar 1942, januar, februar, mart, maj, juni, juli, avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar 1943. godine.
Pored platnih spiskova osoblja Konzulata: za 1942 i 1943 godinu - platni spiskovi lica za obaveštajnu službu pri Generalom konzulatu i spiskovi penzija i posebnih pomoći pri Konzulatu, i za 1941-1943 - pregledi primalaca finansijskih sredstava iz kategorije "poverljivih izdataka" ili "posebnih izdataka" Konzulata.
Generalni konzulat u Marselju
Godina 1941,1942:
Dokumenta o ličnim prinadležnostima osoblja Konzulata, "područnih" činovnika, te o isplaćenim penzijama za septembar, oktobar, novembar 1941. (nepotpuni podaci), dokumenta po kojima su izvršene isplate na ime repatrijacije iz Francuske osoblja Poslanstva i Generalnog konzulata, pregled ličnih prinadležnosti osoblja Konzulata juli-decembar 1941. i za mart, april i maj 1942. godine.


vrati se nazad