početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

22 - DIREKCIJA ZA INFORMATIVNU SLUŽBU

22.2 - DNEVNI BILTENIoznaka fonda: 103

broj fascikle: 200

broj jedinice opisa: 691

naziv jedinice opisa: DNEVNI BILTENI ZA JULI 1943. GODINE

folijacija: 437-736.

vrsta dokumenta: bilten.

godina: 1943.

jezik: srpski.

napomena: Vidi opis jedinice opisa 670.

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:vrati se nazad