početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

22 - DIREKCIJA ZA INFORMATIVNU SLUŽBU

22.2 - DNEVNI BILTENIoznaka fonda: 103

broj fascikle: 194

broj jedinice opisa: 671

naziv jedinice opisa: DNEVNI BILTENI ZA NOVEMAR 1941. GODINE

folijacija: 394-762.

vrsta dokumenta: bilten.

godina: 1941.

jezik: srpski.

napomena: Nedostaju brojevi za novembar: 2,8,16,23 i 30. Vidi opis jedinice opisa 670.

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:vrati se nazad