početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

22 - DIREKCIJA ZA INFORMATIVNU SLUŽBU

22.1 - POSEBNI IZVODI IZ ŠTAMPE PRIPREMLJENI ZA ČLANOVE VLADEoznaka fonda: 103

broj fascikle: 193

broj jedinice opisa: 669

naziv jedinice opisa: POSEBNI IZVODI IZ ŠTAMPE (BILTENA) PRIPREMLJENI ZA ČLANOVE VLADE

folijacija: 1-733.

vrsta dokumenta: bilten.

godina: 1941-1943.

jezik: srpski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Posebno pripremljeni izvodi iz štampe i radio emisija sa prostora Jugoslavije, Engleske i drugih zemalja, ili selekcije tekstova iz biltena Direkcije za informativnu službu, namenjeni članovima Vlade, u kojima se prenose najvažnije informacije u vezi sa Jugoslavijom, govori istaknutih jugoslovenskih političkih ličnosti, stavovi emigracije i pisanje emigrantske štampe, politika i promene u politici saveznika prema vojnim i političkim formacijama u Jugoslaviji, situacija u Pavelićevoj: Hrvatskoj, raskoli u emigraciji na nacionalnoj osnovi, položaj četnika i Draže Mihailovića, mogućnostima ponovnog zbližavanja i ujedinjavanja Srba i Hrvata, o komunističkim aktivnostima u Jugoslaviji i drugim zemljama, konačnim namerama sovjetske Vlade, političkim i ratnim prilikama u Nedićevoj Srbiji i drugom.


vrati se nazad