početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

22 - DIREKCIJA ZA INFORMATIVNU SLUŽBUoznaka fonda: 103

broj fascikle: 190

broj jedinice opisa: 663

naziv jedinice opisa: OPŠTI MATERIJALI

folijacija: 1-244.

vrsta dokumenta: dopis, izveštaj, kominike.

godina: 1941, 1943.

jezik: srpski, engleski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Godina: 1941, 1942:
Dopisi i drugi materijali upućeni organima ili primljeni od orgrana Vlade ili službenih predstavnika u inostranstvu koji sadrže informacije o koncipiranju i proviđenju uređivačke politike u Direkciji, cenzurama Ministarstva inostranih poslova i Ministarstva vojske, mogućnostima filmske produkcije u Engleskoj za potrebe Jugoslovenske Vlade i propagandnog delovanja Direkcije, saradnji sa dopisništvima u inostranstvu, atašeima za štampu pri jugoslovenskim poslanstvima, o načinu dobivanja vesti iz zemlje, priređivanju izložbi i predavanja u inostranstvu i istupima predstavnika Direkcije, informacije o situaciji u zemlji (nemačka i bugarska zverstva) i okolnim zemljama (politička situacija u Mađarskoj i Bugarskoj, suđenje Jugoslovenima u Trstu), Kominike Kraljevske jugoslovenske vlade o radu generala Draže Mihailovića, reagovanjima strane štampe o događajima u Jugoslaviji i drugo.
Zahtevi stranih novinara i novinskih agencija za intervjue sa Kraljem i drugim jugoslovenskih političkim ličnostima, preporuke Direkcije ili preporuke Direkciji da se prihvate određeni zahtevi i sl.
Tekstovi javnih istupanja (govori i predavanja) predstavnika Direkcije i drugih javnih i političkih ličnosti u inostranstvu, predlozi i instrukcije kako treba istupati na radiju i kakve informacije treba plasirati, govor ministra Čubrilovića; Britanski apel za jedinstvo Jugoslovena i dr.
Godina: 1943:
Informacije o reagovanjima u svetu, u štampi, povodom događaja od 27. marta 1941. godine u Jugoslaviji, o drugim reagovanjima povodom različitih događaja u Jugoslaviji, prepiska o potrebi objavljivanja različitih publikacija o Jugoslaviji, rešenja o ostvarivanju poslanstava na Kubi i kod Norveške vlade, postavljenjima poslanika i dr.


vrati se nazad