početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

19 - MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVAoznaka fonda: 103

broj fascikle: 187

broj jedinice opisa: 655

naziv jedinice opisa: KADROVI - POSTAVLJENJA, RAZREŠENJA I PRINADLEŽNOSTI

folijacija: 1-154.

vrsta dokumenta: rešenje, prepiska, molba.

godina: 1942-1944.

jezik: srpski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Prepiska Ministarstva sa Ministarstvom finansija i drugim Vladinim organima u vezi sa postavljenjima ili razrešenjima kadrova i rešavanjem njihovih prinadležnosti; dokumentacija o proverama pojedinih ličnosti kao potencijalnih kandidata za rad u organima Ministarstva unutrašnjih poslova ili u drugim Vladinim resorima; molbe iz inostranstva za postavljenja, "stavljanje na raspolaganje" Vladi i njenim potrebama (Slobodan Petrović, Dušan M. Popović, Vilim Smeraldo, Anton Novačan, Banović Jovan, Mijušković Radoman, Pegan Vinko, Jovan Tomić, Đurašković Miloš, Đurašković Anđa, Petrak Franjo, Ninković Veljko, Žižić Dobrosav, Šoć S. Đuro).


vrati se nazad