početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

18 - MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE - II DEO

18.1 - OPŠTE ODELJENJEoznaka fonda: 103

broj fascikle: 170

broj jedinice opisa: 599

naziv jedinice opisa: PROPAGANDNO DELOVANJE JUGOSLOVENSKE VLADE I NJENIH INSTITUCIJA

folijacija: 1-312.

vrsta dokumenta: pismo, informacija, instrukcija.

godina: 1941-1945.

jezik: srpski, engleski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Pisma, dokumenti i drugi materijali o aktivnostima Vlade, Ministarstva inostranih poslova, jugoslovenskih poslanstava, Direkcije za informativnu službu, engleskih informativnih kuća i drugih državnih subjekata na uspostavljanju i unapređenju informativno-propagandnog delovanja i preduzimanju konkretnih aktivnosti u tom pravcu; materijali, informacije i instrukcije koje je Ministarstvo inostranih poslova dostavljalo predstavništvima kao osnovu za propagandno delovanje; instrukcije upućene VVS-u u vezi sa objavljivanjem vesti i drugih priloga koji se tiču Jugoslavije; tekst objavljen u "Jugoslovenskom glasniku" o istrebljenju Srba u Pavelićevoj Hrvatskoj, informacija Ministarstva inostranih poslova svim predstavništvima u inostranstvu o položaju snaga gen. Mihailovića početkom 1944. godine, izrada i prikazivanje filma "Četnici", angažman Miloša Crnjanskog za pisanje brošure povodom trogodišnjice 27. marta, organizovanje jugoslovenske izložbe u Londonu, materijali o organizovanju proslava Dana ujedinjenja Jugoslavije, prepiska L. Adamiča u vezi sa pisanjem knjige o Jugoslaviji, o ukidanju jugoslovenske radio stanice u Kairu, Jugoslovenskog informacionog centra u Njujorku, obeležavanje u Jugoslovenskom klubu u Sidneju ulaska "Crvene armije" na teritoriju Jugoslavije i oslobođenja Beograda u rusko-američkom klubu, i drugo.


vrati se nazad