početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

17 - PREDSEDNIŠTVO MINISTARSKOG SAVETA KRALJEVINE JUGOSLAVIJEoznaka fonda: 103

broj fascikle: 159

broj jedinice opisa: 581

naziv jedinice opisa: LIČNA PISMA MILANA GROLA

folijacija: 758-837.

vrsta dokumenta: pismo.

godina: 1941-1944.

jezik:

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:vrati se nazad