početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

17 - PREDSEDNIŠTVO MINISTARSKOG SAVETA KRALJEVINE JUGOSLAVIJEoznaka fonda: 103

broj fascikle: 159

broj jedinice opisa: 578

naziv jedinice opisa: ČLANOVI VLADE I DRUGE JUGOSLOVENSKE POLITIČKE LIČNOSTI O BUDUĆNOSTI JUGOSLAVIJE

folijacija: 417-480.

vrsta dokumenta: pismo.

godina: 1942.

jezik: srpski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Pisma članova Vlade, poslanika i drugih političkih ličnosti, upućena predsedniku Ministarskog saveta, u kojima se različitim povodima navode vlastiti pogledi ili prenose izjave drugih političkih ličnosti o budućnosti jugoslovenske države, pravima i ciljevima pojedinih njenih naroda, federalističkim i drugim koncepcijama budućeg državnog uređenja, prenose mišljenja o Draži Mihailoviću i četnicima i sl. U pismima su sadržani stavovi i razmišljanja Kreka, Snoja, Petrinovića, Adamića, Anđelinovića, Čoka, Fotića, Šubašića, Kosanovića, Trifunovića, hrvatskih sveštenika u SAD i drugih.


vrati se nazad