početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

17 - PREDSEDNIŠTVO MINISTARSKOG SAVETA KRALJEVINE JUGOSLAVIJEoznaka fonda: 103

broj fascikle: 159

broj jedinice opisa: 577

naziv jedinice opisa: GOVORI I IZJAVE KRALJA PETRA DRUGOG, PREDSEDNIKA I ČLANOVA VLADE

folijacija: 270-416.

vrsta dokumenta: govor, izjava, protest.

godina: 1941-1944.

jezik: srpski, engleski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Godina 1941:
Obraćanje predsednika Vlade "Slovencima, Hrvatima i Srbima" (12. avgust)
Godina 1942:
Govori Kralja Petra Drugog i članova Vlade (S. Jovanovića, J. Krnjevića i M. Kreka) prilikom otvaranja "Englesko-jugoslovenske nedelje" u Kembridžu, 3. marta 1942. godine.
Govori i izjave Kralja Petra Drugog: u Pen klubu u Londonu, 16. april, u čast predsednika Čehoslovačke Republike, Beneša, prilikom svečanosti čehoslovačke vojske, 22. april, prilikom svečane predaje akreditiva prvog britanskog ambasadora na jugoslovenskom Dvoru, Rendela, 15. jun, izjava američkoj štampi, 26. jun, govor američkim novinarima, 27. jun, govor jugoslovenskim iseljenicima u Americi, 29. jun, govor prilikom unapređenja divizijskog generala Draže Mihailovića u čin armijskog generala, 30. jun, govor na američkom radiju na Vidovdan, razgovor sa radnicima prilikom posete Fordovoj fabrici bombardera, 1. jul; govor Juraja Krnjevića na manifestaciji Jugoslovensko-britanskog udruženja.
Godina 1943:
Govori i izjave Kralja Petra Drugog: izjava prilikom napuštanja Škotske, pozdravni govor "International Youth Rally-y", 25. mart, govor u ELZ, 15. maj obraćanje "Srbima, Hrvatima i Slovencima" povodom Vidovdana, govor prilikom otvaranja jugoslovenske izložbe Castle Museum Norwich, 12. januar.
Protest Izvršnog odbora Centralnog narodnog komiteta, dostavljen preko Draže Mihailovića, povodom govora ministra M. Grola u kojem je Grol "izjednačio borbu četnika i partizana", maj 1943.
Godina 1944:
Govor Kralja Petra Drugog Udruženju anglo-američkih novinara, 20. april; povodom oslobođenja Beograda na BBS, 12. septembra 1944.; govor Draga Marušića, potpredsednika Vlade, povodom oslobođenja Beograda, Borislava Ristića, ministra vojske mornarice i vazduhoplovstva na BBS o Nediću i dr.; izjava Ivana Cankara o motivima ulaska u Vladu; govori i izjave Ivana Šubašića: povodom Kraljevog ukaza o naimenovanju članova Kraljevske jugoslovenske vlade; obraćanje "Srbima, Hrvatima i Slovencima" kao predsednika novoformirane vlade; izjava o saradnji sa Vrhovnim štabom Maršala Tita i spremnosti saveznika da pomognu narodu Jugoslavije; govor od 9. jula na BBS o budućnosti zemlje i njenom unutrašnjem uređenju.
Intervju J.B. Tita Rojteru od 18. avgusta; izjava-deklaracija Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije; govor J.B. Tita povodom druge godišnjice osnivanja Druge dalmatinske brigade koji sadrži objašnjenja u vezi sa sporazumom sa Kraljevskom vladom, granicama zemlje, Istri, Koruškoj, slovenačkom primorju, poslednji poziv "svim zavedenim slugama okupatora" i sl.


vrati se nazad