početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

17 - PREDSEDNIŠTVO MINISTARSKOG SAVETA KRALJEVINE JUGOSLAVIJEoznaka fonda: 103

broj fascikle: 158

broj jedinice opisa: 574

naziv jedinice opisa: STANJE U ZEMLJI

folijacija: 407-816.

vrsta dokumenta: izveštaj, pismo, memorandum.

godina: 1941-1944.

jezik: srpski, nemački, francuski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Različiti izveštaji upućeni Ministarskom savetu, neposredno ili preko diplomatskih predstavništava, u kojima se govori o prilikama u okupiranoj zemlji (svim delovima), o ponašanju okupatorskih vlasti, unutrašnjim političkim u vojničkim podelama, stradanju srpskog naroda u Pavelićevoj Hrvatskoj, izbeglicama, opštim životnim uslovima i drugom. Izveštaje su slali uglavnom pojedinci (službena u neslužbena lica), koji su boravili u okupiranoj Jugoslaviji ili su informacije pribavljali na drugačiji način.
Godina 1941:
Pismo Ministarstva unutrašnjih poslova Vojnom zapovedniku u Srbiji o psihološkom dejstvu na srpski narod stupanja Rusije u rat sa Nemačkom i merama koje treba preduzeti u Srbiji; izveštaj o formiranju i radu Narodnog veća za Sloveniju u prvim mesecima nemačke okupacije; izveštaj delegata za Bliski i Srednji istok o oružanom otporu i opštem stanju u Jugoslaviji, poslanstva iz Ankare o franjevcima i njihovom odnosu prema ustašama, prema srpskom narodu u Pavelićevoj Hrvatskoj i drugim pitanjima; izveštaj potpukovnika dr Vasilija Vojinovića o ratnim prilikama u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu i opštem stanju u okupiranoj Jugoslaviji (Srbija, Hrvatska, Vojvodina, Slovenija, Crna Gora), držanju stanovništva prema okupatoru; izveštaj n.n. oficira o "raspadu vojske" i zarobljavanju; izveštaji delegata Kraljevske Vlade za B. i Sr. Istok o prilikama u Jugoslaviji - posebno u Srbiji i Beogradu (privrednoj situaciji, Nemcima, izbeglicama, Nediću i dr.); izvodi iz štampe o situaciji u Jugoslaviji.
Godina 1942:
Izveštaj "obaveštajnog organa u Carigradu" o situaciji u Srbiji; n.n. o situaciji u Dalmaciji i Bosni, o držanju katoličkih biskupa, ustaških vlasti..; pismo Nićifora S. Lisičića iz Pljevalja o situaciji u Pljevljima i okolini; izveštaj n.n. rezervnog oficira o prilikama u Splitu, Mostaru, Sarajevu, Zagrebu i nekim drugim mestima; pismo Živojina M. Perića, profesora Beogradskog univerziteta u penziji o prilikama u Beogradu i Srbiji; pismo n.n. o prilikama u Pavelićevoj Hrvatskoj, o ustašama i progonu Srba, odnosu crkve i države; ekonomske prilike u Hrvatskoj (izveštaj Avakumovića); Saslušanje Ljudevita Savina (vlasnika drogerije u Zagrebu) u kraljevskom poslanstvu u Madridu o delovanju ustaša i drugim pitanjima; podaci o zverstvima ustaša, prelasku Srba u katoličanstvo - izjava industrijalca iz Zagreba Veljka M. Bačića; Memorandum Srpske pravoslavne crkve upućen generalu Dankelmanu; izveštaji o stanju u Jugoslaviji "obaveštajnog organa" iz Carigrada; poslanika u Bernu (Jurišića); Frana Cvjetiše, poslanika u Rio de Žaneiru, upućen Šubašiću; Kraljevskog poslanstva iz Madrida; Todorović J. Borislava, artiljerijskog kapetana, ambasade u Turskoj; izveštaj-analiza Ante Jerića "Kriza državnog jedinstva"; "Otpor Slovenaca pred italijanskim vojnim sudom u Ljubljani" - izveštaj o suđenjima u Ljubljani; izveštaj bana Dravske banovine Natlačena o prilikama u Sloveniji; pismo delegata Kraljevske Vlade na Srednjem i Bliskom istoku upućeno američkom ministru Kirku o stanju u zemlji; prepisi telegrama Draže Mihailovića o stanju u zemlji i vojnim operacijama; Grisogonijevo pismo Stepincu o italijanskim fašističkim organizacijama u Sloveniji.
Godina 1943:
Izveštaj Rota o prilikama u delu Jugoslavije okupirane od Mađarske; izveštaj n.n. o prilikama u Crnoj Gori i Sandžaku; pismo Milana Trivića - Trifkovića ministru Čubriloviću; memoar Stevana Moljevića o zverstvima nad Srbima u Hercegovini, Liki, Kordunu, Slavoniji i u drugim srpskim krajevima; pismo Živka Antića ministrima Banjaninu, Anđelinoviću, Budisavljeviću i Markoviću; izveštaj delegata za Bliski i Srednji istok (Kairo); "Najnovija zlodela italijanskih okupatorskih vlasti u Dalmaciji - izveštaj iz zemlje"; "Situacija naših narodnih vođa u Istri" - izveštaj "vođe Istrana"; izveštaj Teodora Škrbića o stanju u Vojvodini; izveštaj iz Carigrada o stanju u Bosni"; pismo armijskog generala Petra Živkovića o prilikama u Hrvatskoj i Bosni (izjave poverenika koji su se vratili iz Hrvatske); podaci o prilikama u Srbiji primljeni iz "pouzdanog izvora"; prilike u zemlji - izveštaj koji je Kraljevsko poslanstvo u Vašingtonu primilo od "jednog lica iz Hrvatske"; prepis članka "Kad im se skine krinka ..." (iz "Hrvatskog naroda"), o političkom i vojničkom vođstvu partizana; Izveštaj Poslanstva u Štokholmu o stanju u Pavelićevoj Hrvatskoj; saslušanje Martine Lajtgeb iz Ljubljane o prilikama u Sloveniji i drugom; izveštaj dr Ivana Šajkovića o izbeglici četniku Gojku Kuburoviću; deo izveštaja "Političke prilike, razvoj i strujanja u Hrvatskoj"; stanje u Sloveniji - izveštaj za Mihu Kreka o političkom raspoloženju slovenačkog naroda prema okupatoru i ciljevima Slovenije u budućem ratnom raspletu.
Godina 1944:
Beleška o razgovoru sa Markom Žunićem, zamenikom generalnog direktora Privilegovane agrarne banke o njegovom boravku u Pavelićevoj Hrvatskoj; o bombardovanju Beograda 1944. godine - izveštaj iz Beograda.


vrati se nazad