početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


Za ovu jedinicu opisa nema unetih klasifikacionih grupa.


oznaka fonda: 102

broj fascikle: 21

broj jedinice opisa: 45

naziv jedinice opisa: KULTURNO-PROSVETNA SARADNJA SA INOSTRANSTVOM - 1964.

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaj, prepiska, zabeleška, elaborat, stenografske beleške

godina: 1964

jezik: srpskohrvatski, slovenački, engleski

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Izveštaj o kulturno-prosvetnoj saradnji sa inostranstvom u 1963. različitih ustanova iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije; opšti pregledi kulturno-prosvetne saradnje SFRJ sa inostranstvom u 1963; spiskovi umetnika i dr. kulturnih radnika koje su republički organi predložili za studijski boravak u inistranstvu; pregled kulturno-prosvetne saradnje sa zemljama Afrike i zabeleške sa savetovanja ambasadora SFRJ o politici prema zemljama Afrike; kulturna saradnja SFRJ sa Grčkom, Austrijom i Italijom; kulturna saradnja Slovenije i Hrvatske sa Austrijom i Italijom; elaborat "Sistem finansiranja međunarodne naučno-tehničke saradnje"; stenografske beleške sa sednice Saveta za koordinaciju informativne delatnosti sa inostranstvom o pitanjima "naše pisane propagande prema inostranstvu"; saradnja Slovenije i grada Beča na polju likovnih umetnosti, kinematografije i scenskih umetnosti; saradnja Makedonije sa kulturno-prosvetnim institucijama Bugarske i Grčke; nastava jezika SFRJ na univerzitetima u inostranstvu; gostaovanja jugoslovenskih izvođačkih umetnika i ansambala u inostranstvu, odnosno inostranih u SFRJ tokom 1964; jugoslovenske izložbe u inostranstvu, odnosno inostrane u SFRJ; jugoslovenska kinematografska ostvarenja na međunarodnim festivalima i plasiranje jugoslovenske književnosti u inostranstvu; školovane stranih državljana u SFRJ, odnosno JUgoslovena u inostranstvu; pojedina pitanja finansiranja kulturne saradnje sa inostranstvom u 1964.


vrati se nazad