početna pregled podataka pregled fotografija u fondu
Pregled podataka
Pregled fotografija u fondu.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisafolijacijasadržaj fotografije
605891KLINIKA ZA ORTOPEDSKU HIRURGIJU I TRAUMATOLOGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU - ODELJENJE A
605892KLINIKA ZA ORTOPEDSKU HIRURGIJU I TRAUMATOLOGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU - ODELJENJE B
605893DEČJE LEČILIŠTE ZA O.A.T. U SREMSKOJ KAMENICI
605894LEČILIŠTE ZA ODRASLE O.A.T. U KOVILJAČI
605895ODELJENJE ZA O.A.T. U KRUPNJU
605896POLIO BOLNICA NA BANJICI, BEOGRAD
605897DR NIKOLA KRSTIĆ
605898PROF DR MILOŠ SIMOVIĆ
605899DR KATHERINE MACPHAIL