početna pregled podataka pregled fotografija u fondu
Pregled podataka
Pregled fotografija u fondu.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisafolijacijasadržaj fotografije
411615 Fotografija Draganof Nikola Popof, bivšeg člana Makedonskog komiteta (1925).
411615 Dve fotografije Vanče Mihajlova i jedna fotografija njegove žene Menče Korničeve (1935).
411615 Jedna fotografija Vanče Mihajlova i jedna fotografija njegove žene Menče (1938).
411716 Fotografija Paul Ferenca, mađarskog komuniste (1927).
411716 Fotografija Uri Asmanova, agenta GPU (1934).
411819 Fotografija Hanau Julijusa, engleskog agenta na Balkanu (1940).
411821 Sedam fotografija kralja Aleksandra, kraljice Marije i prinčeva (1933).
4111225 Četiri fotografije jugoslovenskih ekskurzionista u Carigradu (1930).
4111835 Fotografija Katarine Pupator, donatora jugoslovenskoj koloniji u Carigradu (1922).
4111938 Tri fotografije školske zgrade i učenika Jugoslovenske osnovne škole u Carigradu (1926).