početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 106

naziv fonda: GENERALNA DIREKCIJA ZA CRNU METALURGIJU VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Glavna uprava crne metalurgije Ministarstva rudarstva, 1946-1947; Generalna direkcija za crnu metalurgiju, 1947-1951.

granične godine fonda: 1947-1951.

granične godine građe: 1946-1952.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 121 fascikla, 39 registraturskih knjiga.

dužina fonda: 17.9

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređena

obrađivač: Kosić Vasilije

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Generalna direkcija za crnu metalurgiju osnovana je pri Ministarstvu rudarstva Vlade FNRJ 6. marta 1947. godine, i u njemu se nalazila do 14. februara 1948. godine, kada je prešla u novoosnovano Ministarstvo teške industrije Vlade FNRJ. Posle ukidanja Ministarstva teške industrije Vlade FNRJ i osnivanja Saveta za mašinogradnju Vlade FNRJ 14. juna 1950. godine, Generalna direkcija za crnu metalurgiju postala je neposredni organ Vlade FNRJ, koja je od tada pod nazivom Generalna direkcija za crnu metalurgiju Vlade FNRJ.
Generalnim i glavnim direkcijama prethodile su glavne i savezne uprave pri ministarstvima, kao administrativno-operetivna rukovodstva preduzeća opštedržavnog značaja. Najvažniji zadatak glavnih i saveznih uprava odnosno generalnih i glavnih direkcija bio je njihov nadzor i operativno rukovodstvo nad obuhvaćenim industrijskim preduzećima. Pored toga, generalne i glavne direkcije su preuzele funkcije dotadašnjih stručnih organizacija, bilo za industriju i rudarstvo, bilo za odgovarajuću industrijsku granu.
U okviru Ministarstva industrije, od maja do kraja jula 1946. godine, osnovano je osamnaest glavnih i saveznih uprava, čija su središta bila u raznim krajevima Jugoslavije. U isto vreme, u Ministarstvu rudarstva osnovane su tri glavne uprave, među kojima i Glavna uprava crne metalurgije.
Dok se nalazila u sastavu Ministarstva rudarstva, Glavna uprava crne metalurgije bila je pod neposrednim rukovodstvom ministra rudarstva. Savetodavni organ Glavne uprave bio je Kolegijum, kojim je rukovodio glavni direktor. Kolegijum je raspravljao o svim važnijim pitanjima Glavne uprave, odnosno Generalne direkcije. Generalna direkcija crne metalurgije je upravljala radom svih rudnika železa i mangana, državnim železarama, postrojenjima za izradu koksa, vatrostalnih materijala, amorfnih i grafitnih elektroda i dr.
Pod rukovodstvom Generalne dirkecije crne metalurgije, radi koordinacije i kontrole proizvodnje, bila su brojna preduzeća. Ona su bila neka vrsta srednje karike između preduzeća i ministarstava.
Sedište Generalne uprave crne metalurgije bilo je u Beogradu.
Generalna direkcija crne metalurgije imala je zadatak da organizuje, rukovodi i kontroliše svoja preduzeća u privrednom, tehničkom, administrativnom i finansijskom pogledu, pri čemu je planirala i izrađivala perspektivne planove i starala se o racionalizaciji proizvodnje, vršila kontigentiranje i distribuciju proizvodnje, osposobljavala i usavršavala stručne kadrove, sprovodila organizaciju uslova rada preduzeća, kao i životne uslove rada nameštenika.
Načelnik i glavni inženjer rukovodili su svim poslovima u delokrugu Generalne direkcije crne metalurgije.
Po unutrašnjoj organizacionoj podeli Generalnu direkciju crne metalurgije sačinjavali su osnovne radno-organizacione jedinice: Sekretarijat, Personalni referent, Plansko odelenje, Proizvodno-tehničko odeljenje, Odeljenje novih gradnji, Odeljenje za snabdevanje i raspodelu i Knjigovodstveno-finansijsko odeljenje. Ta unutrašnja organizacija Generalne direkcije se menjala u toku 1948. i 1949. godine.
Jedinstvo i povezanost tehnološkog procesa proizvodnje preduzeća crne metalurgije uslovila je da su sva preduzeća Generalne direkcije crne metalurgije predstavljala jednu celinu.
Generalne direkcije crne metalurgije ukinuta je Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, i prestala sa radom 7. aprila 1951. godine. Likvidacioni period se produžio i preneo i u 1952. godinu. Poslove iz nadležnosti generalne direkcije crne metalurgije preneti su u nadležnost vlada narodnih republika u Jugoslaviji.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad