početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 103

naziv fonda: EMIGRANTSKA VLADA KRALJEVINE JUGOSLAVIE

stvaraoci arhivske građe: Ministarski savet, Predsedništvo Ministarskog saveta

granične godine fonda: 1941-1945.

granične godine građe: 1941-1945.

period građe fonda: ratni period

količina arhivske građe: 206 fascikli, 55 knjiga

dužina fonda: 25.1

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač: Tonka Župančić, Komnen Pijevac

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Posle obaranja vlade Dragiše Cvetkovića, svrgavanja Namesništva i proglašenja kralja Petra II Karađorđevića punoletnim u noći 26. i 27.03. 1941. godine, Kraljevim Ukazom obrazovana je koncentraciona vlada sa predsednikom Dušanom Simovićem na čelu.
Nakon bombardovanja Beograda, 6.04.1941. godine vlada Dušana Simovića povukla se u unutrašnjost zemlje. U toku povlačenja održala je sednice u Užicu, Sevojnu i na Palama, a 15.04.1941. sa nikšićkog aerodroma, zajedno sa kraljem, napustila je zemlju i otišla u Grčku, a zatim preko Egipta u Jerusalim.
Vlada, odnosno Ministarski savet u izbeglištvu, delovala je u okviru prava i dužnosti utvrđenih Ustavom Kraljevine Jugoslavije od 3.03.1931. i Zakonom o ukidanju, izmeni i dopuni zakonskih propisa od 3.12.1931. godine, koji se odnose na vrhovnu državnu upravu.
U radu vlade Dušana Simovića u Londonu bili su izraženi sukobi izazvani pokoljima Srba u NDH, što je dovelo do kolektivne ostavke svih ministara. Mandat za sasrav nove vlade kralj je poverio Slobodanu Jovanoviću. Kriza vlade Slobodana Jovanovića izazvana je nezadovoljstvom više članova spoljnom politikom Momčila Ninčića. Članovi vlade su podneli kolektivnu ostavku, nakon čega je usledilo obrazovanje nove, druge vlade Slobodana Jovanovića 2.01.1943.
Druga vlada Slobodana Jovanovića delovala je do 26.06.1943, nakon čega je formirana nova koaliciona vlada Miloša Trifunovića. Ona se nije dugo održala, a nakon njene ostavke kralj obrazuje, 10.07.1943, tzv. činovničku vladu, sa Božidarom Purićem na čelu. Krajem septembra 1943, deo vlade sa kraljem prelazi u Kairo.
Ukazom br. 258 od 11.06.1944. godine, Ivan Šubašić je imenovan za predsednika Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije. U funkciji predsednika vlade, Ivan Šubašić je potpisao na Visu sporazum sa NKOJ, 16.06.1944. godine. Priznate su tekovine naroda izvojevane u NOB-u i precizirano da će o konačnom uređenju zemlje odlučivati narod posle oslobođenja. Beogradskim sporazumom od 1.11.1944, između predsednika NKOJ Josipa Broza i predstavnika kraljevske vlade Ivana Šubašića, utvrđena je struktura jedinstvene vlade formirane od predstavnika NKOJ i vlade Kraljevine Jugoslavije, koja je imala zadatak da raspiše izbore za Ustavotvornu skupštinu. Kraljevska vlada i NKOJ su podneli ostavke, a 7.03.1945. godine Ukazom kraljevih namesnika, a na predlog Predsedništva AVNOJ-a, formirana je jedinstvena vlada pod predsedništvom Josipa Broza. Novoimenovani članovi, predstavnici vlade Kraljevine Jugoslavije napustili su London i otišli u Beograd da bi učestvovali u radu jedinstvene Privremene Vlade Demokratske Federativne Jugoslavije.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad