početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 101

naziv fonda: BALKANSKI INSTITUT

stvaraoci arhivske građe: Balkanski institut

granične godine fonda: 1934-1941.

granične godine građe: 1934-1941.

period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija

količina arhivske građe: 8 fascikli

dužina fonda: 1

stanje građe: fragmentarna, neoštećena

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređena

obrađivač: Kolet Smiljanić

informativno sredstvo: inventar, imenski indeks

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Balkanski institut osnovala je grupa publicista i ekonomista 1934. godine, a Rešenjem Ministarstva unutrašnih dela Kraljevine Jugoslavije, od 21.04.1934. godine, odobren je njegov rad. Osnivači ove institucije postavili su cilj da prikupe, istraže i naučno obrade sav postojeći materijal koji se odnosi na Balkan,
kako bi utvrdili i objasnili "zajednicu balkanskih naroda", njihovu kulturu u
prošlosti i sadašnjosti. Napori saradnika Instituta rezultirali su objavljivanjem
"Balkanske enciklopedije" u dve knjige (na francuskom i nemačkom jeziku) i
serijom knjiga "Balkan i balkanci" u šest tomova. Radi "međusobnog upoznavanja balkanskih naroda" osnovan je i stručni časopis "Međunarodni časopis za izučavanje Balkana", koji je pored srpskog izlazio i na francuskom, nemačkom,
engleskom i ruskom jeziku. Preko 200 poznatih naučnih i javnih radnika iz cele zemlje bilo je okupljeno oko Instituta i njegovih programa. Institut je radio sve do 1941. godine, kada je rat prekinuo njegovu delatnost.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad