početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: BEOGRAD

šifra dosijea: Z-VI/83

naziv firme (ime i prezime vlasnika): Ciglana Spasoja J. Jovanovića; sada: Ciglarsko-creparska industrija "Sloga" Spasoja Jovanovića; sopstvenik Nikola M. Jovanović


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 659

broj jedinice opisa: 1383

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Beograd - S/M


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: VI/B/2 - Preduzeća industrijskog karaktera koja proizvode ili prerađuju: gips, kreč, cigle i ostale keramičke proizvode, porculan, staklo itd.

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima