početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: DUNAVSKA BANOVINA

šifra dosijea: I-XIV/241

naziv firme (ime i prezime vlasnika): Fabrika šećera a.d. "Bačka", električna centrala


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 609

broj jedinice opisa: 1329

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Novi Vrbas - M/S


dosijea koja su u vezi sa ovim dosijeom:

šifra vezanog dosijea: I-I/645


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: XIV/1 - Samostalne električne centrale - kalorične i hidraulične - sa mrežom, vodovima visokog napona i transformatorskim stanicama

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima