početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: DUNAVSKA BANOVINA

šifra dosijea: I-VI/54

naziv firme (ime i prezime vlasnika): Šoman i Baner, fabrika veštačkog kamena i cementne robe


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 536

broj jedinice opisa: 1256

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Novi Sad - M/S


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: VI/B/1 - Preduzeća industrijskog karaktera koja proizvode ili prerađuju: cement, vatrostalni i nakiselinama postojani materijal, prerađevine od azbesta, zemljene boje (prirodne) itd.

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima