početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: DRAVSKA BANOVINA

šifra dosijea: I-I/4

naziv firme (ime i prezime vlasnika): Valjčni mlin in elektrarna


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 461

broj jedinice opisa: 1178

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Bistra - S/M


dosijea koja su u vezi sa ovim dosijeom:

šifra vezanog dosijea: I-XIV/220


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: I/1 - Mlinovi sa uređajem za prečišćavanje pšenice i za prosejavanje i rastavljanje meljave

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima