početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: VRBASKA BANOVINA

šifra dosijea: I-I/651

naziv firme (ime i prezime vlasnika): Bosanska industrija šećera i žeste d.d.


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 482

broj jedinice opisa: 1200

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Doboj - M


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: I/14 - Tvornice alkoholnih pića (rakije, likera, vinjaka, šampanjca, sirćeta i sl.)

šifra i naziv delatnosti: I/5 - Tvornice šećera

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima