početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: MORAVSKA BANOVINA

šifra dosijea: I-I/649

naziv firme (ime i prezime vlasnika): Srpsko-češka fabrika i rafinerija a.d.


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 482

broj jedinice opisa: 1200

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Ćuprija - S/M


dosijea koja su u vezi sa ovim dosijeom:

šifra vezanog dosijea: I-XIV/243


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: I/5 - Tvornice šećera

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima