početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: BEOGRAD

šifra dosijea: I-I/643

naziv firme (ime i prezime vlasnika): Državna fabrika šećera


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 482

broj jedinice opisa: 1200

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Beograd - Čukarica - S/M


dosijea koja su u vezi sa ovim dosijeom:

šifra vezanog dosijea: I-XIV/239


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: I/13 - Tvornce kvasca i glicerina

šifra i naziv delatnosti: I/5 - Tvornice šećera

šifra i naziv delatnosti: I/7 - Tvornice za proizvodnju i rafineriju špiritusa i izradu etera

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima