početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: BEOGRAD

šifra dosijea: I-I/1059

naziv firme (ime i prezime vlasnika): J. F. Všetačka, akcionarsko društvo u cilju kupa i eksploataciji fabrike špiritusa, kvasca i mlina sada: "Zvezda" A.D. za industriju


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 502

broj jedinice opisa: 1222

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Beograd - S/M


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: I/1 - Mlinovi sa uređajem za prečišćavanje pšenice i za prosejavanje i rastavljanje meljave

šifra i naziv delatnosti: I/13 - Tvornce kvasca i glicerina

šifra i naziv delatnosti: I/14 - Tvornice alkoholnih pića (rakije, likera, vinjaka, šampanjca, sirćeta i sl.)

šifra i naziv delatnosti: I/7 - Tvornice za proizvodnju i rafineriju špiritusa i izradu etera

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima