početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: DRAVSKA BANOVINA

šifra dosijea: I-I,II,VI/26

naziv firme (ime i prezime vlasnika): Alojz Krainz, opekarna


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 623

broj jedinice opisa: 1344

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Ljutomer - M/S


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: I/1 - Mlinovi sa uređajem za prečišćavanje pšenice i za prosejavanje i rastavljanje meljave

šifra i naziv delatnosti: II/1 - Strugare i (pilane)

šifra i naziv delatnosti: VI/B/2 - Preduzeća industrijskog karaktera koja proizvode ili prerađuju: gips, kreč, cigle i ostale keramičke proizvode, porculan, staklo itd.

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima