početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-17
Pregled dosijea firmi i vlasnika firmi u fondu AJ-17
Pregled dosijea firme i vlasnika firme u fondu AJ-17
"Ministarstvo industrije Vlade FNRJ".podaci o vlasniku firme: Majzl inž. Emil i Co., prva jugoslovenska fabrika spiralnih burgija, alata i metalne robe - Beograd

vreme: posle rata

šifra i naziv industrije: MET - Metalna industrija


podaci o građi:

fond: 17

fascikla: 20

dosije: 6


naziv firme: Prva jugoslovenska fabrika spiralnih burgija, alata i metalne robe inž. Emila Majzla i Co. - Beograd

vrati se nazad

pregled dosijea fonda AJ-17

nazad na pretragu preduzeća po nazivu

nazad na pretragu preduzeća po mestima

nazad na pretragu preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu preduzeća po delatnostima