početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-17
Pregled dosijea firmi i vlasnika firmi u fondu AJ-17
Pregled dosijea firme i vlasnika firme u fondu AJ-17
"Ministarstvo industrije Vlade FNRJ".naziv firme: “Tepris” tehničko preduzeće inž. Živojina T. Stojanovića i drug. - Beograd

vreme: pre rata

šifra i naziv industrije: MET - Metalna industrija


podaci o građi:

fond: 17

fascikla: 20

dosije: 13


podaci o vlasniku firme: Stojanović T. Živojin i drug, tehničko preduzeće “Tepris” - Beograd

vrati se nazad

pregled dosijea fonda AJ-17

nazad na pretragu preduzeća po nazivu

nazad na pretragu preduzeća po mestima

nazad na pretragu preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu preduzeća po delatnostima