početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-17
Pregled dosijea firmi i vlasnika firmi u fondu AJ-17
Pregled dosijea firme i vlasnika firme u fondu AJ-17
"Ministarstvo industrije Vlade FNRJ".naziv firme: “Kompas”, mašinsko konstrukciono preduzeće inž. Karla Sencera (3) - Beograd

vreme: posle rata

šifra i naziv industrije: MET - Metalna industrija


podaci o građi:

fond: 17

fascikla: 18

dosije: 11


podaci o vlasniku firme: Sencer inž. Karlo, mašinsko konstrukciono preduzeće “Kompas” (3) - Beograd

vrati se nazad

pregled dosijea fonda AJ-17

nazad na pretragu preduzeća po nazivu

nazad na pretragu preduzeća po mestima

nazad na pretragu preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu preduzeća po delatnostima