početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 131

oznaka fascikle: 13

oznaka jed. opisa: 31

oznaka fas. pers. dokumenta: 0

vrsta personalija: PERSONALNA DOSIJEA M - Š

godina: 1947.

sadržaj:

vrati se nazad