početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 131

oznaka fascikle: 12

oznaka jed. opisa: 30

oznaka fas. pers. dokumenta: 0

vrsta personalija: PERSONALNA DOSIJEA A - L

godina: 1947.

sadržaj:

vrati se nazad