početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativne knjige fonda.oznaka fonda: 106

broj knjige: 6

naziv organizac. jedinice:

vrsta knjige: Poverljivi delovodni protokol

naziv knjige: Poverljivi delovodni protokol za 1946. godinu

godina: 1946.

datum: 15.06-31.12.

raspon brojeva/slova: 1-177

napomena:

vrati se nazad